Nevhodné úkony před vymáháním

Jakékoliv vymáhání dlužné částky má také svá pravidla, která by měla být věřitel dodržována a respektována. Někdy se stává, že ze strany věřitele dochází k určitým činnostem, které nejsou příliš korektní a mohou nést i znaky trestného činu.

Není nic neobvyklého, když věřitel, kterému není zaplacená konkrétní částka, je na dlužníka naštvaný. V takovém případě dochází k impulsivnímu jednání, které může nést až známky agrese. Tady by se měl věřitel takovému chování vyvarovat a je někdy prospěšnější řešit věci s chladnou hlavou a s odstupem času.

Vůbec se nesmí věřitel dopustit toho, aby dlužníkovi vyhrožoval ublížením na zdraví či životě nebo poškozením majetku, a to jak jemu samotnému, ale i jeho rodinným příslušníkům nebo známým. I když má povinnost dlužník věřiteli zaplatit určitý finanční obnos, jenž je předmětem vztahu, vše musí proběhnout v mezích zákona a na jeho základě.

Věřitel samozřejmě může dlužníka upomínat, a to jak ústně nebo písemně, ale musí být dodržena takzvaná společenská norma, která nenavozuje dojem zastrašování nebo vydírání.

Za nevhodné chování by se dále mohlo považovat, že věřitel nabídne dlužníkovi odpuštění termínu splatnosti finanční částky, ale zvýší se několikanásobně úrok z prodlení. V takovém případě by se mohlo jednat i lichvu, a v souvislosti s tím, by soud v řízení o zaplacení dlužné částky mohl rozhodnout o neoprávněných úrocích a tyto věřiteli nepřiznat.

Jestliže už se věřitel rozhodne vymáhat dluh prostřednictvím soukromé společnosti, jenž je zaměřena profesionálně na vymáhání dlužných pohledávek, měl by si věřitel pořádně prověřit existenci firmy, její recenze na činnost a popřípadě i zkušenosti s ní jiných věřitelů.

V žádném případě tedy před samotným vymáháním nesmí věřitel používat úkony, jenž mají tendenci směřovat k uplatňování násilí, vydírání nebo psychickému teroru.