Způsoby vymáhání pohledávek

Každý věřitel si může zvolit způsob k vymožení dlužné částky takový, který mu nejvíce vyhovuje. V každém případě ale musí být takový způsob legální a jeho provádění musí být v souladu s platným právním řádem České republiky.

Jedním ze způsobu je vymáhání pohledávky prostřednictvím upomínek od samotného věřitele. Ten se snaží, aby dlužník zaplatil a věří, že v případě upomínání tuto jeho povinnost splní. Tento způsob ovšem není tolik efektivním, jak si někteří věřitelé myslí. Přeci jen dlužníci také znají svá práva a vědí, že se jím tímto způsobem (pokud jde opravdu jen o upomínání) nemůže nic stát. A na povinnosti tak nějak zapomínají.

Asi nejčastější způsob, který věřitelé praktikují, je podání žaloby na zaplacení konkrétní dlužné částky. Soud vydá platební rozkaz a po nabytí právní moci je zpravidla do tří dnů povinen dlužník uhradit dlužnou částku, soudní poplatek a náklady řízení, které žalobci vznikly. V dnešní době se setkáváme s tím, že si věřitel najme právníka nebo advokátní kancelář, která jej v této věci zastupuje, a právě řeší tyto soudní věci. V takovém případě pak musí dlužník zaplatit i náklady advokátní kanceláři podle daných platných tarifů.

V případě, že dlužník nezaplatí po vydání platebního rozkazu nebo rozsudku pro uznání, může věřitel přistoupit k dalšímu kroku, který opět dlužníka stojí peníze na víc, a tím je exekuční řízení. Platební rozkaz nebo rozsudek pro uznání totiž slouží jako exekuční titul, na základě kterého lze vydat usnesení o nařízení exekuce. V tomto případě musí dlužník uhradit navíc ještě náklady exekutora a další náklady advokátní kanceláře opět podle tarifů.

Samozřejmě, že může věřitel zvolit i jiný způsob vymáhání. Například najmutí si soukromé firmy, která se zabývá touto problematikou. Ovšem je nutné dbát na to, aby taková společnost byla renomovaná a neuchylovala se k nezákonným praktikám.

Někdy dochází i k tomu, že věřitelé raději pohledávku prodají, jelikož se jim to vyplatí více než několik let čekat na zaplacení od dlužníka. V daném okamžiku si přijdou třeba i o 40% finančních prostředků z dluhu, ale jestliže si to umí věřitel spočítat, může zjistit, že je to pro něj pořád výhodnější, než vyčkávat úhradu od dlužníka, jenž se vlastně ani někdy dočkat nemusí.